AM supports Swansea Conservative Future | AC yn cefnogi Dyfodol Ceidwadol Abertawe

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, has backed Swansea Conservative Future as they enter a new academic year.

The start of the new year sees students returning, and more starting out on their time in Swansea, at both Singleton campus and the new Bay Campus.

To welcome students, Mrs Davies has supported Swansea Conservative Future at their Freshers Fayre stand.

“This is a fantastic time to get involved with societies and groups at university, including with Conservative Future” she said.

“As Swansea Conservative Future’s Honourary President I was pleased to lend a hand again this year on their Freshers stand.

“I know that they have an exciting list of events and plans for the year ahead and I am looking to supporting our students as they get involved with local, devolved, UK, and international politics.”

Swansea University Freshers Fayre took place from Monday 25th September and Wednesday 27th September 2017.

 

Mae Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Dde Orllewin Cymru, wedi cefnogi Dyfodol Ceidwadol Abertawe tra bod nhw yn dechrau flwyddyn academaidd newydd.

Mae’r dechrau tymor yn gweld myfyrwyr yn dychwelyd, a mwy yn dechrau eu hasmer yn Abertawe, yn y ddwy campws.

I groesawu myfyrwyr, wnaeth Mrs Davies cefnogi Dyfodol Ceidwadol Abertawe ar ei stondyn.

“Mae hyn yn gylfe wych i fod yn rhan o grwp neu cymdeithasau ym mhrifysgol, gan gynwys Dyfodol Ceidwadol” meddai.

“Fel Arlywydd Anrhydeddus dros Ddyfodol Ceidwadol Abertawe mi roedd hi yn cyfle dda i fod a rei stondyn unwaith eto.

“Yr wyf yn ymwybodol bod ganddyn nhyw digwyddiadau arbennig dros y flwyddyn i ddod ac yr wyf yn awyddus i gefnogi ein myfyrwyr tra bod nhw yn dysgu am gwleidyddiaeth lleol, ddatgonoledig, DU a rhyngwladol."

Fe wnaeth Ffair Ffreshers Abertawe cymryd lle rhwng Dydd Llun Medi 25ain a Dydd Mercher 27ain 2017.